Organisatiecoaching

Leren vanuit Theory U

Organisaties krijgen steeds meer te maken met complexe vraagstukken, zoals klimaatneutrale productie, invoeren van zelforganiserende teams, meer presteren met minder mensen. Deze opgaven vragen de wijsheid van de groep en samenwerken met het belang van het geheel voor ogen. Dat is niet gemakkelijk. Het vraagt visie om te weten wanneer je waarde kunt toevoegen en leiderschap om dat moment ook te benutten. Daarnaast vraagt het vakmanschap in coachen van teamontwikkeling. 

De Haan Organisatiecoaching begeleidt organisaties die willen leren hoe ze hun gezamenlijke wijsheid kunnen inzetten voor complexe vraagstukken. 

Esther heb ik leren kennen met de leergang Verbinden vanuit Vertrouwen. Onze aanbesteding voor een leergang voor teamleiders ging niet over pasklare leergang, maar over ‘visie op wat er nodig is’. Zeker in deze tijd van grote veranderingen in onze stad, waar veel gevraagd wordt en waar problematiek complex is. Esther heeft middels de leergang laten zien wat dit betekent, met gebruikmaking van Theory U en Teamcoaching. De leergang werd in co-creatie ontwikkeld, ook de klankbordgroep ‘ontkwam’ niet aan deelname! Deelnemers waren zeer positief over het resultaat: zij hebben echt geleerd hoe een team tot ‘Verbinden vanuit Vertrouwen’ kan komen en wat hun rol daarbij is: innovatief en resultaatgericht. In onze samenwerking heb ik het leiderschap van Esther ervaren als congruent met haar visie.

-Aly Cnossen, Almere Academy

Experimenteren

met oplossingen voor morgen