Organisatiecoaching

Transitiecoaching

Veel organisaties kiezen er tegenwoordig voor duurzaam te produceren, duurzaam in te kopen en te werken met duurzame leverancier. Ze willen dit, omdat ze weten dat alleen een duurzaam systeem ook op langere termijn volhoudbaar is. Om dat te bereiken, is intensieve samenwerking met andere organisaties nodig. En juist daar schuilt de crux, want hoe krijg je een samenwerking werkbaar waarbij sturingsmechanismen als hierarchie en targets ontbreken? Waar geen regels voor zijn, of waar bestaande regels niet bij passen? 

De Haan Organisatiecoaching heeft expertise op dit gebied. Ze coacht multistakeholder-groepen die transities naar een duurzame economie willen realiseren. Zodat de groepen de samenhang in hun activiteiten ontdekken, samenwerken vanuit gezamenlijk eigenaarschap en weten hoe ze kunnen innoveren.  

Een voorbeeld zo'n transitie is de Groene Corridor, onderdeel van Groene Cirkels, waarin oa Heineken participeert. 

In haar aanpak op de stakeholdersconferentie daagde Esther ons uit om de comfortzone te verlaten, om samen anders te kijken, voelen, denken en te doen. En zo samen te zorgen dat het voorbeeld van wereldklasse, een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten, er gaat komen.

-Willem de Jonge, Senior Director Heineken Netherlands Supply

Samen werken aan

een duurzame samenleving